Biz Tesis Yönetim

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi, Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir. Enerjiye olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı bir ortamda yapılan en akıllıca iş, kuşkusuz ondan maksimum düzeyde verim almaktır.

Biz Teknik Hizmetler Enerji Yönetimi ile Tesislerde ürün / hizmet / metrekare başına düşen enerji giderlerini azaltmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, aynı enerji ile daha çok üretim yapmak ve karlılığı artırmak amacındadır. Biz Teknik Hizmetler Enerji Yönetimi ile, Tüm teknik tesislerin kapasiteleri doğrultusunda ve geçmiş dönemlerin giderleri de esas alınarak, bina için elektrik enerjisi, doğal gaz ve kullanım suyu bütçesi belirlenir ve aynı şekilde enerji tüketimi takip edilerek dönemsel olarak işletme bütçesine veri sağlanır.

Aynı kapsamda enerji kullanımının takibi sonucu ortaya çıkacak iyileştirme yatırımları için raporlar da hazırlanarak ve talep edilirse yapılacak olası yatırımlarda müteahhitlik kontrol hizmeti de yerine getirilir. Biz Teknik Hizmetler enerji yönetimi faydalarını, teknolojik gelişmeler için itici güç oluşturmak, itibar ve marka imajı yaratmak, güvenli enerji tedariği, enerji performansında iyileşme göstermek, enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetlerinin oluşturulması, enerji politikası ve hedeflerinin belgelenmesi, sera gazı emisyonlarında azalma sağlanmak, iş performansında iyileşme, üretkenlik ve rekabet edebilirlikte artış, enerji maliyetlerinde düşüş, mevzuatlara uyum, olarak özetleyebiliriz.

Biz Teknik Hizmetler enerji yönetim sistemi ile tesislere, enerji politikasının belirlenmesi, planlama, uygulama ve operasyondan oluşan iş akışımızın beraberinde, ölçüm, gözlem ve denetim ile sisteme sürekli gelişim sağlanmaktadır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi, bazı kuruluşlar için enerji yönetim birimi oluşturması zorunlu hâle gelmiştir. Biz Teknik Hizmetler ile beklentilerinizin üstünde hizmet...
Biz Tesis Yönetim
BİZ TEKNİK HİZMETLER
Biz Tesis Yönetim
Enerji Yönetimi
Enerji Yönetimi, Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir. Enerjiye olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı bir ortamda yapılan en akıllıca iş, kuşkusuz ondan maksimum düzeyde verim almaktır.

Biz Teknik Hizmetler Enerji Yönetimi ile Tesislerde ürün / hizmet / metrekare başına düşen enerji giderlerini azaltmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, aynı enerji ile daha çok üretim yapmak ve karlılığı artırmak amacındadır. Biz Teknik Hizmetler Enerji Yönetimi ile, Tüm teknik tesislerin kapasiteleri doğrultusunda ve geçmiş dönemlerin giderleri de esas alınarak, bina için elektrik enerjisi, doğal gaz ve kullanım suyu bütçesi belirlenir ve aynı şekilde enerji tüketimi takip edilerek dönemsel olarak işletme bütçesine veri sağlanır.

Aynı kapsamda enerji kullanımının takibi sonucu ortaya çıkacak iyileştirme yatırımları için raporlar da hazırlanarak ve talep edilirse yapılacak olası yatırımlarda müteahhitlik kontrol hizmeti de yerine getirilir. Biz Teknik Hizmetler enerji yönetimi faydalarını, teknolojik gelişmeler için itici güç oluşturmak, itibar ve marka imajı yaratmak, güvenli enerji tedariği, enerji performansında iyileşme göstermek, enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetlerinin oluşturulması, enerji politikası ve hedeflerinin belgelenmesi, sera gazı emisyonlarında azalma sağlanmak, iş performansında iyileşme, üretkenlik ve rekabet edebilirlikte artış, enerji maliyetlerinde düşüş, mevzuatlara uyum, olarak özetleyebiliriz.

Biz Teknik Hizmetler enerji yönetim sistemi ile tesislere, enerji politikasının belirlenmesi, planlama, uygulama ve operasyondan oluşan iş akışımızın beraberinde, ölçüm, gözlem ve denetim ile sisteme sürekli gelişim sağlanmaktadır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi, bazı kuruluşlar için enerji yönetim birimi oluşturması zorunlu hâle gelmiştir. Biz Teknik Hizmetler ile beklentilerinizin üstünde hizmet...
Biz Tesis Yönetim
BİZ TEKNİK HİZMETLER
Biz Tesis Yönetim
Enerji Yönetimi
Enerji Yönetimi, Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir. Enerjiye olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı bir ortamda yapılan en akıllıca iş, kuşkusuz ondan maksimum düzeyde verim almaktır.

Biz Teknik Hizmetler Enerji Yönetimi ile Tesislerde ürün / hizmet / metrekare başına düşen enerji giderlerini azaltmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, aynı enerji ile daha çok üretim yapmak ve karlılığı artırmak amacındadır. Biz Teknik Hizmetler Enerji Yönetimi ile, Tüm teknik tesislerin kapasiteleri doğrultusunda ve geçmiş dönemlerin giderleri de esas alınarak, bina için elektrik enerjisi, doğal gaz ve kullanım suyu bütçesi belirlenir ve aynı şekilde enerji tüketimi takip edilerek dönemsel olarak işletme bütçesine veri sağlanır.

Aynı kapsamda enerji kullanımının takibi sonucu ortaya çıkacak iyileştirme yatırımları için raporlar da hazırlanarak ve talep edilirse yapılacak olası yatırımlarda müteahhitlik kontrol hizmeti de yerine getirilir. Biz Teknik Hizmetler enerji yönetimi faydalarını, teknolojik gelişmeler için itici güç oluşturmak, itibar ve marka imajı yaratmak, güvenli enerji tedariği, enerji performansında iyileşme göstermek, enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetlerinin oluşturulması, enerji politikası ve hedeflerinin belgelenmesi, sera gazı emisyonlarında azalma sağlanmak, iş performansında iyileşme, üretkenlik ve rekabet edebilirlikte artış, enerji maliyetlerinde düşüş, mevzuatlara uyum, olarak özetleyebiliriz.

Biz Teknik Hizmetler enerji yönetim sistemi ile tesislere, enerji politikasının belirlenmesi, planlama, uygulama ve operasyondan oluşan iş akışımızın beraberinde, ölçüm, gözlem ve denetim ile sisteme sürekli gelişim sağlanmaktadır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi, bazı kuruluşlar için enerji yönetim birimi oluşturması zorunlu hâle gelmiştir. Biz Teknik Hizmetler ile beklentilerinizin üstünde hizmet...
Biz Tesis Yönetim
BİZ TEKNİK HİZMETLER
Biz Tesis Yönetim
Enerji Yönetimi
Enerji Yönetimi, Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir. Enerjiye olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı bir ortamda yapılan en akıllıca iş, kuşkusuz ondan maksimum düzeyde verim almaktır.

Biz Teknik Hizmetler Enerji Yönetimi ile Tesislerde ürün / hizmet / metrekare başına düşen enerji giderlerini azaltmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, aynı enerji ile daha çok üretim yapmak ve karlılığı artırmak amacındadır. Biz Teknik Hizmetler Enerji Yönetimi ile, Tüm teknik tesislerin kapasiteleri doğrultusunda ve geçmiş dönemlerin giderleri de esas alınarak, bina için elektrik enerjisi, doğal gaz ve kullanım suyu bütçesi belirlenir ve aynı şekilde enerji tüketimi takip edilerek dönemsel olarak işletme bütçesine veri sağlanır.

Aynı kapsamda enerji kullanımının takibi sonucu ortaya çıkacak iyileştirme yatırımları için raporlar da hazırlanarak ve talep edilirse yapılacak olası yatırımlarda müteahhitlik kontrol hizmeti de yerine getirilir. Biz Teknik Hizmetler enerji yönetimi faydalarını, teknolojik gelişmeler için itici güç oluşturmak, itibar ve marka imajı yaratmak, güvenli enerji tedariği, enerji performansında iyileşme göstermek, enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetlerinin oluşturulması, enerji politikası ve hedeflerinin belgelenmesi, sera gazı emisyonlarında azalma sağlanmak, iş performansında iyileşme, üretkenlik ve rekabet edebilirlikte artış, enerji maliyetlerinde düşüş, mevzuatlara uyum, olarak özetleyebiliriz.

Biz Teknik Hizmetler enerji yönetim sistemi ile tesislere, enerji politikasının belirlenmesi, planlama, uygulama ve operasyondan oluşan iş akışımızın beraberinde, ölçüm, gözlem ve denetim ile sisteme sürekli gelişim sağlanmaktadır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi, bazı kuruluşlar için enerji yönetim birimi oluşturması zorunlu hâle gelmiştir. Biz Teknik Hizmetler ile beklentilerinizin üstünde hizmet...