Biz Tesis Yönetim

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Biz Grup olarak iş sağlığı ve güvenliği politikamızın yol haritası, yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul etmek ve eksiksiz tüm birimlerde uyumunu sağlamak, bu anlamda sistemin sürekli iyileştirmesini sağlamaktır.

Ohsas 18001  iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde, tüm belge ve sertifikalara sahip Biz Grup çalışan uzman kadrosunun önceliği, tüm mevzuatlara uygunlukla hareket etmektir.

Planlama ve karar vermede çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmek,

Problemleri çözmede ve performans geliştirmede ilgili otoritelerle işbirliği içinde olmak,

Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlara, tedarikçilere, ziyaretçilere ve halka uygun bilgiler sağlamak ve eğitimler düzenlemek,

Çalışanların sağlığını iyileştirmek için koruyucu ve kollayıcı çalışmalar yapmak,

Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) Eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak, sürdürmek,

Tedarikçilere çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında gayretli olmalarını sağlamak için destekleyici çalışmalar yapmak,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızı şekillendirmektedir.

Eğitimli iş gücü + teknoloji + sistem + tecrübe +  kaliteli hizmet anlayışı = başarı
bilinci ile mükemmel hizmet için bir tümde birleştirmekteyiz.
Biz Tesis Yönetim
Biz Tesis Yönetim
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Biz Grup olarak iş sağlığı ve güvenliği politikamızın yol haritası, yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul etmek ve eksiksiz tüm birimlerde uyumunu sağlamak, bu anlamda sistemin sürekli iyileştirmesini sağlamaktır.

Ohsas 18001  iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde, tüm belge ve sertifikalara sahip Biz Grup çalışan uzman kadrosunun önceliği, tüm mevzuatlara uygunlukla hareket etmektir.

Planlama ve karar vermede çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmek,

Problemleri çözmede ve performans geliştirmede ilgili otoritelerle işbirliği içinde olmak,

Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlara, tedarikçilere, ziyaretçilere ve halka uygun bilgiler sağlamak ve eğitimler düzenlemek,

Çalışanların sağlığını iyileştirmek için koruyucu ve kollayıcı çalışmalar yapmak,

Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) Eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak, sürdürmek,

Tedarikçilere çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında gayretli olmalarını sağlamak için destekleyici çalışmalar yapmak,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızı şekillendirmektedir.

Eğitimli iş gücü + teknoloji + sistem + tecrübe +  kaliteli hizmet anlayışı = başarı
bilinci ile mükemmel hizmet için bir tümde birleştirmekteyiz.
Biz Tesis Yönetim
Biz Tesis Yönetim
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Biz Grup olarak iş sağlığı ve güvenliği politikamızın yol haritası, yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul etmek ve eksiksiz tüm birimlerde uyumunu sağlamak, bu anlamda sistemin sürekli iyileştirmesini sağlamaktır.

Ohsas 18001  iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde, tüm belge ve sertifikalara sahip Biz Grup çalışan uzman kadrosunun önceliği, tüm mevzuatlara uygunlukla hareket etmektir.

Planlama ve karar vermede çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmek,

Problemleri çözmede ve performans geliştirmede ilgili otoritelerle işbirliği içinde olmak,

Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlara, tedarikçilere, ziyaretçilere ve halka uygun bilgiler sağlamak ve eğitimler düzenlemek,

Çalışanların sağlığını iyileştirmek için koruyucu ve kollayıcı çalışmalar yapmak,

Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) Eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak, sürdürmek,

Tedarikçilere çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında gayretli olmalarını sağlamak için destekleyici çalışmalar yapmak,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızı şekillendirmektedir.

Eğitimli iş gücü + teknoloji + sistem + tecrübe +  kaliteli hizmet anlayışı = başarı
bilinci ile mükemmel hizmet için bir tümde birleştirmekteyiz.
Biz Tesis Yönetim
Biz Tesis Yönetim
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Biz Grup olarak iş sağlığı ve güvenliği politikamızın yol haritası, yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul etmek ve eksiksiz tüm birimlerde uyumunu sağlamak, bu anlamda sistemin sürekli iyileştirmesini sağlamaktır.

Ohsas 18001  iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde, tüm belge ve sertifikalara sahip Biz Grup çalışan uzman kadrosunun önceliği, tüm mevzuatlara uygunlukla hareket etmektir.

Planlama ve karar vermede çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmek,

Problemleri çözmede ve performans geliştirmede ilgili otoritelerle işbirliği içinde olmak,

Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlara, tedarikçilere, ziyaretçilere ve halka uygun bilgiler sağlamak ve eğitimler düzenlemek,

Çalışanların sağlığını iyileştirmek için koruyucu ve kollayıcı çalışmalar yapmak,

Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) Eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak, sürdürmek,

Tedarikçilere çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında gayretli olmalarını sağlamak için destekleyici çalışmalar yapmak,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızı şekillendirmektedir.

Eğitimli iş gücü + teknoloji + sistem + tecrübe +  kaliteli hizmet anlayışı = başarı
bilinci ile mükemmel hizmet için bir tümde birleştirmekteyiz.